Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2010

control
9618 e962 420
Reposted frommagdazieba magdazieba
control
5269 5628 420
Reposted frommagdazieba magdazieba
control
1521 7baa 420
Reposted frommagdazieba magdazieba
control
1657 4217 420
Reposted frommagdazieba magdazieba
control
2207 e02c 420
Reposted frommagdazieba magdazieba

December 02 2010

control
control
my tańczymy wódką my żyjemy krótko
— świetlicki
Reposted fromzdychaj zdychaj viakeep-calm keep-calm
control
5809 7ebc 420
Reposted fromyenn yenn viakeep-calm keep-calm
2442 6268 420

hellyeah

Reposted from42days 42days viakeep-calm keep-calm
control
6777 b54b 420
Reposted frometa eta viakeep-calm keep-calm
control
You want me?
Fucking well come and find me
I'll be waiting.
— Radiohead
Reposted fromazalia azalia viakeep-calm keep-calm
control
mam ochotę pierdolić studia, spakować plecak, założyć ciepły sweter, do teromosu wlać wódki i z papierosem w ustach szukać okazji na szczęście. i nie wracać. już nigdy nie wracać. 
control
8697 810e 420
Reposted fromkeep-calm keep-calm
control
Reposted fromchouette chouette viakeep-calm keep-calm
control
“…najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.”
— marek hłasko
Reposted fromaddicted addicted viakeep-calm keep-calm
control
4364 abf3 420
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viakeep-calm keep-calm
control
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami.
— Ernest Hemingway
Reposted frombookinistka bookinistka viakeep-calm keep-calm
control
control
Potrzebuje drinka i seksu. Leżenia w łóżku picia i seksu. Dotykania, dobrego jedzenia i seksu. Rozmowy, ciekawego filmu i seksu.
Reposted fromlolalove lolalove viakeep-calm keep-calm
control
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frompreposterous preposterous viakeep-calm keep-calm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl